תנאי שימוש באתר/תקנון

החנות משמשת כחנות וכאתר אלקטרוני לרכישת מוצרים
תקנון זה יחול על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה
התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות לכל עניין ודבר .
הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
רשאי להשתמש באתר כל משתתף אשר יקיים את התנאים הבאים במצטבר:
תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנה וברשותו חשבון בנק פעיל, תעודת זהות או / ודרכון בתוקף.
ההרשמה לביצוע הפעולות באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש , כי גילו של המשתמש מעל 18 שנה . ברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע הפעולה .
כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר, מולאו נאמנה על ידי המשתמש, לרבות שמו המלא , שם המשתמש , כתובת תא הדואר האלקטרוני , כתובת מקום המגורים, מס תעודת זהות ומס' טלפון בהתאם מדיניות פרטיות זו ו/ או בהתאם להוראות כל דין .
גלישה בחנות ו/ או רכישת המוצר ו/ או שרות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפי כך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות .
החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר בדרך נוחה , קלה ומהירה , במחירים אטרקטיביים .

רישום

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמה שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן:"ההרשמה") . במסגרת ההרשמה, יידרש המשתמש למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי כדוגמה: שם, כתובת, דוא"ל, מס' טלפון, טלפון נייד וכי"ב: כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר על ידו. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש סיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן,במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש

ביטול עסקה

הלקוח רשאי לבטל העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)
ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר באלקטרוני ישירות אל החנות.
במקרה של ביטול העסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ₪, בהתאם להוראות החוק.
אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות,על הלקוח.
מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מן וסוג שהוא.
מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח כבר.
לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו מאריזתם המקורית, אלא אם הספק נתן את הסכמתו מראש.
החזרת מוצר הגייני : מוצר הגייני אשר נפתח/ בוצע שימוש לא יתקבל חזרה על ידי החנות .
החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
• נפלה טעות במחיר המוצר או בתיאור המוצר .
• אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה המכירה.
רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך (על מנת שלא נגיע לאי נעימות מול הלקוח אנו מבקשים ליצור קשר עם החנות לבדוק אם אכן המוצר קיים במלאי לפני הקנייה).
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר ניתנה בדף ההרשמה .
אספקת המוצרים
זמן אספקת מוצרים 7 ימי עסקים לא כולל שישי שבת אלא עם צויין אחרת בדף המכירה
החנות אחראית לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת.
החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצרים במקרים הבאים:
• כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
• שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים .
• כל סיבה שאינן בשליטת החברה
• באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
• זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
• כל המשלוחים באתר נשלחים ע"י דואר ישראל, רשום ו/או חברת משלוחים.

דמי משלוח

דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.
הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות או ממחסני הספקים וזאת בתיאום מראש עם החנות

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל שירות הלקוחות.
טלפקס: 048706235
Ravivelectric@gmail.com :Email
נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה,כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות הידע.
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
האתר עומד בתקני אבטחה DSS PCI .
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן.
במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הריכשה.
החנות מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג.

הגבלת פרטיות

החברה לא תפגע בפרטיותם של הלקוחות ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנתם הפרטיות, התשמ"א 1981 והוראות כל דין אחר בעניין.

כללי

הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים לפי שיקול דעתה הבלעדי .
מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה .
החנות לא תהיה אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של המוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח .
החנות אינה אחראית לתקינותם של המכשירים שנרכשו בחנות והאחריות הבלעדית של המוצרים היא של הספקים והיבואנים של המוצרים בתחנות השירות השונות, החנות הינה חנות מכירה בלבד.

בתודה מראש
רביב אלקטריק
יקינטון 7 קרית ביאליק
טלפון שירות לקוחות 04-8706235